خرید و فروش آسفالت


خرید آسفالت و فروش آسفالت

خرید آسفالت نرمه پشت بام هر متر مربع با اجرا 6000 تومان

فروش آسفالت به ازای هر تن پخش (فقط اجرت اجرای آسفالت به ازای هر تن پخش) 60000 تومان

آسفالت کارخانه هر تن آسفالت 25-0 155000 تومان

فروش آسفالت کارخانه هر تن آسفالت 12-0 160000 تومان

خرید آسفالت کارخانه هر تن آسفالت 8-0 195000 تومان

فروش آسفالت کارخانه هر تن آسفالت 6-0 200000 تومان

شرکت ایزوگام ایزوبام ارایه دهنده انواع محصولات عایق برای ساختمان ها می باشد .

خرید و فروش آسفالت


تلفن : 09126761237

خدمات ما