نصب و اجرای قیرگونی


نصب قیرگونی و اجرای قیرگونی


از قیر گونی برای عایق قسمت هایی مانند پی سازی، در سرویس هاس بهداشتی، آشپزخانه، پشت بام ها ساختمان ها استفاده می شود. در این روش قیر را به وسیله ی گونی تثبیت ومسطح میکنند زیرا الیاف گونی نقش مسطح کننده را ایفا می کنند. در کل قیر گونی به دو روش یک لایه و دو لایه انجام میشود. در دو لایه نخست یک لایه قیر میریزند سپس بر روی آن یک گونی قرار میدهند دوباره قیر را بر روی گونی میریزند و یک گونی دیگری بر روی آن قرار میدند .
از قیرگونی برای عایق کاری استفاده می‌شود. و به منظور تثبیت قیر از گونی استفاده می‌شود. الیاف گونی نقش مسلح کننده قیر را دارند و قیر را در محل خود تثبیت می‌کنند. قیرگونی به دو شکل اجرا می شود یک لایه و دو لایه: یک لایه:ابتدا یک لایه قیر سپس یک لایه گونی و دوباره روی آن یک لایه قیر می ریزند. دو لایه:ابتدا یک لایه قیر سپس روی آن یک لایه گونی و دوباره یک لایه قیرو روی آن یک لایه گونی و در آخر یک لایه قیر می ریزند. توجه:ضخامت قیر گونی در حدود 2تا 3 سانتی متر است. آهک و شفته آهکی قیر را فاسد می‌کنند و نباید در زیر قیرگونی از این ملات استفاده شود و برای این کار ملات ماسه سیمان مناسب‌تر است

اجرای قیرگونی


در دو لایه نخست یک لایه قیر میریزند سپس بر روی آن یک گونی قرار میدهند دوباره قیر را بر روی گونی میریزند و یک گونی دیگری بر روی آن قرار میدند . برای آخرین بار آخرین لایه قیر را به روی گونی میریزند. ضخامت قیرگونی نباید بیشتر از 2 تا 3 سانتی متر باشد.
آهک و شفته آهکی قیر را فاسد و از بین میبرد بنابراین نباید در بر روی این ملات ها قیر گونی انجام داد، باید بری ملات زیر از ماسه سیمان استفاده کرد. معایب استفاده از قیر گونی : 1- بعد از گذشت چند سال شروع به پوسیدن میکند.2-بر اثر نشست های ساختمان امکان پارگی وجود دارد.3- هر 10 سال یکبار باید ترمیم و یا تعویض شود. 4-در هنگام نصب آلودگی زیادی تولید میکند.

نصب قیرگونی


قیر ۶۰/۷۰ در آب‌بندی بام به مصرف می‌رسد. مواد مورد نیاز جهت ساخت ایزوگام پلیمری: قیر خالص ۷۰-۶۰ ، پلی آستر، تیشو، لایه آلومینیم ۱۴ الی ۱۶ میکرون، پلاستیک پشت لایه ایزوگام، پودر تالک، مواد APP درجه ۱ و ۲، پوشال گونی پلاستیکی
جهت تولید این گونه ایزوگام قیر خالص ۷۰-۶۰ و سایر مواد اولیه ذکر شده در جدول یک وارد میکسر ساخت پلیمر می‌گردد. در میکسر مواد ذکر شده میکس و پخته می‌شود. خروجی میکسر، مایعی به نام پلیمر ایزوگام می‌باشد. پلیمر ایزوگام در دستگاه خط تولید تبدیل به لایه ایزوگام می‌گرد. الیاف گونی نقش مسلح کننده قیر را دارند و قیر را در محل خود تثبیت می‌کنند. قیرگونی به دو شکل اجرا می شود